معنی و ترجمه کلمه ویروس معمولى به انگلیسی ویروس معمولى یعنی چه

ویروس معمولى

street virus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها