معنی و ترجمه کلمه ویژه گر خوراک به انگلیسی ویژه گر خوراک یعنی چه

ویژه گر خوراک

gastronomist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها