معنی و ترجمه کلمه و بانشاط به انگلیسی و بانشاط یعنی چه

و بانشاط

sprightful
sprightfully

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها