معنی و ترجمه کلمه و ته پهن به انگلیسی و ته پهن یعنی چه

و ته پهن

scow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها