معنی و ترجمه کلمه و رکى به انگلیسی و رکى یعنی چه

و رکى

ischiadic
ischial
ischiatic
sciatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها