معنی و ترجمه کلمه و لوله انداختن به انگلیسی و لوله انداختن یعنی چه

و لوله انداختن

reverberate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها