معنی و ترجمه کلمه و لوله به انگلیسی و لوله یعنی چه

و لوله

fraise
reverberation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها