معنی و ترجمه کلمه و مانند آن به انگلیسی و مانند آن یعنی چه

و مانند آن

et cetera

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها