معنی و ترجمه کلمه پادشاه به انگلیسی پادشاه یعنی چه

پادشاه

king
monarch
potentate
rex
rial
shah
sovereign

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها