معنی و ترجمه کلمه پاسخ تند و آماده به انگلیسی پاسخ تند و آماده یعنی چه

پاسخ تند و آماده

repost
riposte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها