معنی و ترجمه کلمه پاک کننده به انگلیسی پاک کننده یعنی چه

پاک کننده

abluent
abstergent
detergent
detersive
purgative
purificator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها