معنی و ترجمه کلمه پرتابه یا موشک کوچکى که به وسیله بالون در ارتفاع زیاد منفجر شود به انگلیسی پرتابه یا موشک کوچکى که به وسیله بالون در ارتفاع زیاد منفجر شود یعنی چه

پرتابه یا موشک کوچکى که به وسیله بالون در ارتفاع زیاد منفجر شود

rockoon

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها