معنی و ترجمه کلمه پرخورى به انگلیسی پرخورى یعنی چه

پرخورى

avidity
edacity
esurience
glut
polyphagia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها