معنی و ترجمه کلمه پرداخت رنگ و روغن به انگلیسی پرداخت رنگ و روغن یعنی چه

پرداخت رنگ و روغن

finish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها