معنی و ترجمه کلمه پروانه درشت اندام و دراز بال به انگلیسی پروانه درشت اندام و دراز بال یعنی چه

پروانه درشت اندام و دراز بال

tiger moth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها