معنی و ترجمه کلمه پرورش جنگل به انگلیسی پرورش جنگل یعنی چه

پرورش جنگل

silviculture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها