معنی و ترجمه کلمه پرونده تراکنش به انگلیسی پرونده تراکنش یعنی چه

پرونده تراکنش

transaction file


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها