معنی و ترجمه کلمه پس مانده الیاف کتان یا شاهدانه به انگلیسی پس مانده الیاف کتان یا شاهدانه یعنی چه

پس مانده الیاف کتان یا شاهدانه

tow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها