معنی و ترجمه کلمه پلنگ خالدار آمریکایى به انگلیسی پلنگ خالدار آمریکایى یعنی چه

پلنگ خالدار آمریکایى

jaguar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها