معنی و ترجمه کلمه پنجه شکافته به انگلیسی پنجه شکافته یعنی چه

پنجه شکافته

fissiped

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها