معنی و ترجمه کلمه پوچى به انگلیسی پوچى یعنی چه

پوچى

absurdity
frivolity
futility
inanity
inefficacity
inefficacy
nihility
nullity
vacuity
vanity
vapidity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها