معنی و ترجمه کلمه پیشنهاد به انگلیسی پیشنهاد یعنی چه

پیشنهاد

bid
motion
offer
plea
proffer
proposal
proposition
purpose
suggestion
tender

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها