معنی و ترجمه کلمه چابک سوار به انگلیسی چابک سوار یعنی چه

چابک سوار

equestrian
jockey

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها