معنی و ترجمه کلمه چارچوبى که گاو آهن به آن متصل مى شده به انگلیسی چارچوبى که گاو آهن به آن متصل مى شده یعنی چه

چارچوبى که گاو آهن به آن متصل مى شده

plowhead

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها