معنی و ترجمه کلمه چاقى به انگلیسی چاقى یعنی چه

چاقى

embonpoint
overweight
rondure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها