معنی و ترجمه کلمه چاق و چله به انگلیسی چاق و چله یعنی چه

چاق و چله

buxom
chuffy
fodgel
fubsy
gawsie
gawsy
lob
plump
roly poly
squab

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها