معنی و ترجمه کلمه چامه نگاشتن به انگلیسی چامه نگاشتن یعنی چه

چامه نگاشتن

poeticize
poetize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها