معنی و ترجمه کلمه چاپلوسانه فروتنى کردن به انگلیسی چاپلوسانه فروتنى کردن یعنی چه

چاپلوسانه فروتنى کردن

cringe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها