معنی و ترجمه کلمه چاپ اصلاح شده به انگلیسی چاپ اصلاح شده یعنی چه

چاپ اصلاح شده

recension
revision

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها