معنی و ترجمه کلمه چاپ افستى که فیلم عکاسى را براى چاپ به کار برد به انگلیسی چاپ افستى که فیلم عکاسى را براى چاپ به کار برد یعنی چه

چاپ افستى که فیلم عکاسى را براى چاپ به کار برد

photo offset

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها