معنی و ترجمه کلمه چاپ افستى که فیلم عکاسى را براى چاپ به کار برد به انگلیسی چاپ افستى که فیلم عکاسى را براى چاپ به کار برد یعنی چه

چاپ افستى که فیلم عکاسى را براى چاپ به کار برد

photo offset


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها