معنی و ترجمه کلمه چاپ اوزالید که براى کپیه نقشه و رسم هاى فنى به کار مى رود به انگلیسی چاپ اوزالید که براى کپیه نقشه و رسم هاى فنى به کار مى رود یعنی چه

چاپ اوزالید که براى کپیه نقشه و رسم هاى فنى به کار مى رود

blueprint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها