معنی و ترجمه کلمه چاپ برقى به انگلیسی چاپ برقى یعنی چه

چاپ برقى

electrotype

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها