معنی و ترجمه کلمه چاپ کننده به انگلیسی چاپ کننده یعنی چه

چاپ کننده

printer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها