معنی و ترجمه کلمه چتر آفتابى به انگلیسی چتر آفتابى یعنی چه

چتر آفتابى

parasol
sunshade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها