معنی و ترجمه کلمه چراغ نورافکن به انگلیسی چراغ نورافکن یعنی چه

چراغ نورافکن

spotlight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها