معنی و ترجمه کلمه چربى لاش به انگلیسی چربى لاش یعنی چه

چربى لاش

adipocere

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها