معنی و ترجمه کلمه چربى گرفتن از به انگلیسی چربى گرفتن از یعنی چه

چربى گرفتن از

flense

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها