معنی و ترجمه کلمه چرخش بمنظور رو به رو شدن با حریف به انگلیسی چرخش بمنظور رو به رو شدن با حریف یعنی چه

چرخش بمنظور رو به رو شدن با حریف

volte face

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها