معنی و ترجمه کلمه چرخش به چپ به انگلیسی چرخش به چپ یعنی چه

چرخش به چپ

levorotation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها