معنی و ترجمه کلمه چرخنده به انگلیسی چرخنده یعنی چه

چرخنده

gyrator
revolving
rotary
rotative
turner
waggly
wheeler
whirler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها