معنی و ترجمه کلمه چرخک مهمیز به انگلیسی چرخک مهمیز یعنی چه

چرخک مهمیز

rowel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها