معنی و ترجمه کلمه چرخ ریز به انگلیسی چرخ ریز یعنی چه

چرخ ریز

spinule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها