معنی و ترجمه کلمه چرخ زدن به انگلیسی چرخ زدن یعنی چه

چرخ زدن

eddy
gurge
gyrate
gyre
pirouette

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها