معنی و ترجمه کلمه چرخ فلزى که روى ساچمه هاى فلزى کوچکى به آسانى مى لغزد به انگلیسی چرخ فلزى که روى ساچمه هاى فلزى کوچکى به آسانى مى لغزد یعنی چه

چرخ فلزى که روى ساچمه هاى فلزى کوچکى به آسانى مى لغزد

ball bearing

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها