معنی و ترجمه کلمه چرخ فلک به انگلیسی چرخ فلک یعنی چه

چرخ فلک

carousel
carrousel
ferris wheel
flip flop
girandole
merry go round

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها