معنی و ترجمه کلمه چرخ هواپیما که هنگام نشستن هواپیما وزن آن را تحمل مى کند به انگلیسی چرخ هواپیما که هنگام نشستن هواپیما وزن آن را تحمل مى کند یعنی چه

چرخ هواپیما که هنگام نشستن هواپیما وزن آن را تحمل مى کند

landing gear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها