معنی و ترجمه کلمه چرخ پره دار متحرک کشتى بخار به انگلیسی چرخ پره دار متحرک کشتى بخار یعنی چه

چرخ پره دار متحرک کشتى بخار

paddle wheel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها