معنی و ترجمه کلمه چرخ چاپ به انگلیسی چرخ چاپ یعنی چه

چرخ چاپ

print wheel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها