معنی و ترجمه کلمه چرم تیغ تیزکن به انگلیسی چرم تیغ تیزکن یعنی چه

چرم تیغ تیزکن

strop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها