معنی و ترجمه کلمه چروکیدن به انگلیسی چروکیدن یعنی چه

چروکیدن

crimp
wrinkle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها